Zlecenie ADM

Imię i nazwisko:

Stopa:

Długość stopy (mm):

Kolor:

Odwiedzenie (Abduction):

Zgięcie grzbietowe (Dorsiflexion):

Uzasadnienie:

Dziecko:

..................................

Pieczątka i podpis lekarza