Prawo odstąpienia

Pouczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Zgodnie z prawem polskim Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy(towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (towaru).

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sklep Internetowy ClubFootFactory.pl, którego właścicielem jest Aleksandra Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk z siedzibą w Knurowie (44-190) przy ul. Wolności 45 C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, NIP: 9691533843, REGON: 382754444., tel: 511299913 adres e-mail: clubfootfactory@gmail.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo wypełnić i przesłać powyższy formularz odstąpienia od umowy lub złożyć Sprzedawcy jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy zawartej drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Koszty zwrotu zakupionych rzeczy ponosi kupujący. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

UWAGA!

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny.

Ponadto Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Za takie produkty uważa się buty w kolorach innych niż znajdujące się w stałej ofercie (tj. kolory: błękitny, różowy, szary). Konsumentowi nie przysługuje więc prawo odstąpienia od umowy w zakresie wszelkich innych kolorów niż podane w zdaniu poprzedzającym. Jako rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb na podstawie niniejszego Regulaminu należy w szczególności rozumieć również buty ADM wyprodukowane na indywidualne zlecenie lekarza dla konkretnego pacjenta. 

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję